Senior Night - Belmont vs. Detroit Mercy (Photos Courtesy of Sevoey Anderson)

//